Vizitka

1.      Začněte pozadím. To se u vizitky skládá většinou z obdélníku libovolné barvy.

2.      Vyberte ikonu obdélníku a tahem jej vytvořte. Poté ze škály barev zvolte tu, kterou potřebujete. Pro tento případ si vyberte šedé pozadí.

3.      Rozložení textu a adresy je libovolné. Klikněte na ikonu „A“ v levém sloupci a tahem zvolte textové pole (tato funkce pracuje na stejném principu jako v malování). Poté vložte text, u kterého máte na výběr z mnoha druhů, velikostí, a funkcí. Kdykoliv po uložení textu jej lze znovu otevřít a znovu upravit pomocí dvojkliku na políčko
s textem.

4.      Může, ale nemusí být vloženo také logo vaší firmy, nebo čehokoliv co zastupujete, v našem případě školy.

5.      Buďto si logo můžete vytvořit, k tomu se dostaneme v návodu „Tvorba loga“, nebo můžete zkratkou Ctrl+I, tzv. importem, vložit do souboru obrázek (rastrovou grafiku). Podle potřeby pak lze tento obrázek oříznout, změnit velikost, anebo změnit na bitmapu.

6.     Jakmile jste s vizitkou spokojeni, stačí jen v Souboru zvolit Uložit jako… a zvolit .pdf (Portable Document Format). Po nastavení několika parametrů se vám v tomto formátu vizitka uloží.