Plakát

1.      Tento návod obsahuje základ ohledně práce s vrstvami.

2.      Od začátku budete pracovat s barevným podkladem, a bylo by nepříjemné, kdyby se vám místo vybrání některého objektu podařilo vybrat pozadí. K tomu slouží vrstvy.

3.      V nastavení dokumentu (Ctrl+Shift+D) nastavte formát plátna (výchozí je nastaven na A4).

4.      Jakmile jste hotovi, aktivujte Snap to the page border, funkci nacházející se v pravém sloupci, třetí zdola.

5.      Pomocí nástroje pro tvorbu obdélníku vytvořte výplň strany, a to pomocí přichycení rohů objektu k rohům stránky.

6.      Nyní tuto vrstvu, obsahující výplň, uzamkněte. Provedete to jednoduchým stiskem tlačítka na dolním levém okraji stránky. Klidně si vyzkoušejte, že po uzamčení nejde s touto vrstvou nijak manipulovat.

7.      Poté si vytvořte vrstvu novou, pomocí Vrstva>Přidat vrstvu… (Ctrl+Shift+N). Nastavte název vrstvy třeba na Obsahová vrstva, protože na ní bude obsah umístěn. Její umístění nastavte nad současnou a stiskněte Přidat.

8.      Samozřejmě také vypněte funkci na přichytávání, v další fázi by vás to rušilo.

9.      Tímto máte úspěšně vyroben podklad pro práci. Pokud budete později potřebovat podklad změnit, vyberte vrstvu a odemkněte ji.

Náročnost samotné tvorby je srovnatelná s množstvím a složitostí prvků do ní vložených. Kostra plakátu je většinou tvořena textovými poli, fotografiemi, nebo jinou grafikou, ať už rastrovou nebo vektorovou.