Logo

1.      Logo tak jako při kreslení na papír začínáte hrubým náčrtem. Ctrl+I nebo Import v záložce Soubor         importujte logo školy. Ten poslouží jako nápověda a podklad při tvorbě.

2.      Pomocí nástroje Kresba Bezierových křivek (F6) zadejte dva body pro prostřední úsečku. To provedete stisknutím již zmíněné ikony pera, a následným stisknutím LMB do dokumentu, tím zvolíte první bod. Jakmile budete mít zvolen i druhý bod, tak aby úsečka byla našikmo, stiskněte RMB, čímž ukončíte proces tvorby křivky.

3.    Nyní dodělejte zbylé dvě úsečky (zaoblené křivky z nich uděláte později, proto je to jen hrubý náčrt) tak aby byly odděleně. Vznikne vám tvar podobný „S“.

4.     Pozor aby se vám jednotlivé segmenty nespojovali, výrazně by to ztížilo následující práci. 

5.      Nyní zaoblete krajní úsečky. Ty vyberte a zvolením nástroje Úprava křivek (F2) nebo dvojklikem připravte na úpravu. Nyní se vám změnilo zobrazení bodů.  Jelikož jsou zatím tyto úsečky brány jen jako objekt, musíte je převést na křivku, a to výběrem příslušného nástroje v horním řádku nebo stiskem Ctrl+Shift+C.

6.      Jakmile je objekt převeden na křivku, lze jeho strany libovolně tvarovat, a to je přesně to co potřebujete. V modu Úpravy křivek dvojklikem na místo na křivce vytvoříte uzel na ní ležící. Těchto uzlů můžete vytvořit libovolné množství.

7.      Uzly následně přesuňte tak aby přibližně opisovaly dráhu křivky v logu.

8.       Po provedení této akce je nutno křivku ještě zaoblit. Toho docílíte najetím kurzoru myší na segment (místo mezi dvěma uzly), kdy se vám jako index pod kurzorem objeví malá ruka. Při stisknutí a tahu navolíte zaoblení segmentu dané křivky. Tyto dvě akce, tedy posun uzlů a segmentů provádějte, dokud nebudete s výsledkem spokojeni.

9.      Poté celou proceduru zopakujte i u protilehlé křivky Po skončení s úpravami jednotlivé části spojte tak aby se protnuly/spojily. 

10.  V dalším kroku použijte Převést obrys vybraného objektu na křivky, který se nachází hned vedle nástroje na Převedení na křivku (pozor, nezaměnit tyto dva nástroje). Tento krok je o vyšperkování loga, tedy rozšíření/zúžení některých míst pomocí uzlů.

11.  Po dokončení tohoto kroku je většina práce za vámi.

12.  Výběrem označte výtvor a Objekt>Seskupit (Ctrl+G) z něj vytvořte jednolitý objekt. Zbývá už jen vytvoření elipsy kolem loga. Zvolíme nástroj pro její tvorbu (F5), kterým vytvoříme obrys. Okraje a vyplň lze nastavit klikem RMB na barvu a vybráním Set fill (Výplň)/Set stroke (Obrys). Podobněji lze tyto parametry nastavit Objekt>Výplň
a obrys (Ctrl+Shift+F). Zvolte elipsu s vykresleným obrysem bez výplně. Pomocí šipek/bodů upravte obrys dle potřeby.

13.  Následuje převedení na křivku, kde vytvoříme uzly kolem přesahujícího vrcholu loga (stačí vytvořit jeden a druhý mírně přesunout).  Tyto uzly označíme s pomocí Shift
a v horním řádku vybereme funkci Delete segment between two non-endpoint nodes (tedy Vymazání segmentů mezi dvěma uzly). Tato funkce nám vytvoří místo pro vrchol loga. V tomto bodě je důležité rozšířit křivku. To navolíte ve Výplň a obrys (Ctrl+Shift+F) a v záložce Styl čáry zvýšíte číselnou hodnotu šířky obrysu.

14.  Dalším krokem převedete obrys na křivky a rozšíříte. Nejsnáze lze tuto akci provést Shift+ označení uzlů (označený=červený) a tahem. Symetrické změny vzdálenosti protilehlých uzlů docílíte, když při tahu přidržíte Ctrl+Shift.

15.  Po rozmístění můžete dát objekt loga a elipsu opět do skupiny Ctrl+G. Vznikne vám finální logo, kterému můžete měnit barvu, velikost, a další parametry.