Tlačítko

1.      Jak vytvořit jednoduché tlačítko od klávesnice?

2.      Jednoduše. Vytvořte obdélník, tak aby nebyl nepodobný klávese. Výplň obdélníku nastavte na tmavší šedou (asi 50-60% černou) a obrys na tenkou černou čáru.

3.      Nyní stiskněte v pravém Snap nodes or handles a pokud již stisknuto je, stiskněte v tom samém sloupci tlačítko Snap to cusp nodes. Tímto procesem se vám zaktivuje nápověda pro úchop křivek a objektů k rohům jiných křivek a objektů. Vytvořte pomocí úchopů pravoúhlý trojúhelník o obsahu poloviny obdélníku, kterému nastavíte výplň na bílou. Pokud před vámi leží dva trojúhelníky v barvách jing-jang, jste na správné cestě.

4.      Vyberte obdélník, ke kterému se budete muset dostat pomocí Alt+LMB, zduplikujte,
a pomocí Ctrl+Shift+tah za roh, zmenšete na přiměřenou velikost, tak aby se na dvoubarevném obdélníku objevil obdélník menší, avšak se stejným středem. Označte výběrem všechny objekty a seskupte (Ctrl+G). Tímto jste vytvořili základ klávesy, na který později přijde umístit text.

5.  Zapněte funkci Snap to edges, a pomocí pera udělejte úsečky mezi okraji menšího a většího obdélníku, čistě pro úplnost tlačítka. Po dokončení vypněte uchycení a seskupte objekty.

6.      Momentálně však musíte naklonovat tlačítko a udělat jej v druhé poloze. To provedete jednoduchým výběrem naklonovaného objektu a jeho vodorovným + svislým otočením zároveň. Nyní jste u cíl vaší cesty, umístěte na klávesy textové pole, do kterého vepíšete vámi vybranou klávesu.

7.      Pro uložení jednotlivých tlačítek zvolte Soubor>Exportovat bitmapu, zvolte složku,
a hlavně parametry tlačítka a uložte. Ten samý proces opakujte u klonu.